Punkt Kontaktowy Pakiety informacyjne Imprezy Galerie Kontakt
Kraj:             

1.Rodzaj dzia豉lnoci
2. Nr EKD
3. S這wo kluczowe:
U篡tkownik: Has這:        

Dodaj ofert

Partner projektu

Partnerem po stronie czeskiej jest Powiatowa Izba Gospodarcza (PIG) z Jablonca nad Nys, w kt鏎ej funkcjonuje Centrum kontaktowe czesko-polskiej wsp馧pracy gospodarczej.Adres strony Cenrum Kontaktowego www.kontaktnicentrum.as4u.cz

Przy wsp馧pracy partnera s zrealizowane nast瘼uj鉍e zadania:
-utworzono Punkt Kontaktowy
-zorganizowano wystaw produkt闚 regionalnych czeskich i polskich firm
-powstaje baza danych przedsi瑿iorstw, kt鏎a b璠zie publikowana w internecie
-zorganizowano konferencj,pn. Por闚nanie system闚 podatkowych w Polsce i w Czechach
-powsta informator, pt. Zasady podejmowania dzia豉lnoci gospodarczej w Czechach
-prowadzona jest medialna promocja nowopowsta貫j sieci

Efekty projektu pos逝蕨 wzajemnemu:
-nawi頊ywaniu transgranicznej wsp馧pracy gospodarczej i u豉twianiu nawi頊ania bezporednich kontakt闚 handlowych
-upowszechnianiu informacji o produktach regionalnych
-upowszechnianiu informacji o mo磧iwoci wsp馧pracy firm z r騜nych bran
-aktualizacji wiedzy o systemie podatkowym obu kraj闚
-upowszechnieniu wiedzy i zwi瘯szeniu iloci informacji o aspektach prawnych zak豉dania i prowadzenia dzia豉lnoci gospodarczej w obu krajach
-wsp鏊nej prezentacji i promocji powsta造ch punkt闚 kontaktowych.PIW Interreg Polska - PIW Interreg dla Dolnego l零ka - Urz鉅 Komitetu Integracji Europejskiej - Wsp鏊ny Sekretariat Techniczny w O這mu鎍u
logo intereg

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia G鏎a
Tel. +48 (0) 75 7523293 (4)
Fax. +48 (0) 75 7523404
E-mail: karr@karr.pl marketing@karr.plflaga unii