Punkt Kontaktowy Pakiety informacyjne Imprezy Galerie Kontakt
Kraj:             

1.Rodzaj dzia豉lnoci
2. Nr EKD
3. S這wo kluczowe:
U篡tkownik: Has這:        

Dodaj ofert

Informacja o projekcie

Informacja o projekcie wsp馧finansowanym przez INTERREG III A Polska-Czechy

Geneza projektu
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od lat wpiera rozw鎩 gospodarczy regionu i stale styka si z problematyk wzajemnych kontakt闚 polskich i czeskich firm. KARR S.A. zajmowa豉 si pojedynczymi przypadkami kooperacji i wsp馧pracy handlowej. Istniej鉍a obecnie sytuacja postrzegana jest jako niewystarczaj鉍 w zakresie dost瘼u do informacji o mo磧iwociach biznesowych i gospodarczych w regionach przygranicznych.
Punkt Wsp馧pracy jest inicjatyw, kt鏎a wesprze zw豉szcza ma貫 i gospodarczo s豉bsze przedsi瑿iorstwa zlokalizowane na terenie pogranicza.
Cel projektu
Celem projektu jest utworzenie sieci wsp馧pracy gospodarczej pomi璠zy miastem na prawach powiatu - Jeleni G鏎, powiatem jeleniog鏎skim a Krajem Libereckim. W ramach projektu powstanie jeden z element闚 tej sieci tj. Punkt Kontaktowy Polsko-Czeskiej Wsp馧pracy Gospodarczej przy Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej G鏎ze, kt鏎y utworzony zostanie na bazie umowy o wsp馧pracy handlowej i gospodarczej zawartej z Powiatowa Izba Gospodarcza w Jabloncu nad Nys.
W ramach projektu przewiduje si utworzenie produktowej bazy danych przedsi瑿iorstw, opracowanie i administrowanie stron internetowych, zorganizowanie konferencji mi璠zynarodowych, gie責 kooperacyjnych, warsztat闚, nawi頊ywanie nowych kontakt闚 handlowych, prowadzenie dzia豉lnoci owiatowej w dziedzinie tworzenia i poszerzania sieci produkcyjnych, wspomaganie MSP przy poszukiwaniu w豉ciwego partnera, promowanie dzia豉lnoci bran穎wej po obu stronach granicy w celu pog喚biania rozwoju gospodarczego region闚 przygranicznych.
Partner
Partnerem projektu lustrzanego jest Powiatowa Izba Gospodarcza w Jabloncu nad Nys.
Zadania
W ramach dzia豉 projektu zrealizowane zostan nast瘼uj鉍e zadania:
-zosta豉 utworzona adresowa i produktowa baza danych przedsi瑿iorstw, kt鏎a jest publikowana w Internecie,
-zosta豉 opracowana strona
www.czechy.karr.pl, kt鏎 b璠zie administrowa Punkt Kontaktowy
-zorganizowana zostanie konferencja pn. Por闚nanie system闚 podatkowych, zjawiska konkurencji podatkowej w Europie, zw豉szcza w Republice Czeskiej i Polsce
-odby豉 si wystawa produkt闚 regionalnych czeskich i polskich firm pn. Wyprodukowano pod nie磬
-przeprowadzona b璠zie medialna promocja nowopowsta貫j sieci wsp馧pracy gospodarczej.
W d逝窺zej perspektywie czasu, po zako鎍zeniu projektu, Punkt b璠zie organizowa gie責y kooperacyjne, b璠zie pomaga w nawi頊ywaniu nowych kontakt闚 handlowych, prowadzi b璠zie dzia豉lno owiatow w dziedzinie tworzenia i poszerzania sieci produkcyjnych.
Wp造w transgraniczny
-projekt wspomaga wsp馧prac ukierunkowan na rozw鎩 spo貫czno-gospodarczy polsko-czeskiego pogranicza,
-projekt stwarza i kszta速uje wsp鏊n to窺amo przedsi瑿iorc闚 z opisanego regionu w drodze wsp馧pracy Punkt闚 Kontaktowych przy PIG w Jabloncu nad Nys oraz przy KARR S.A. w Jeleniej G鏎ze
-projekt wspomaga wiadczenie serwisu informacyjnego dla firm, organizacji bran穎wych i grup roboczych, na podstawie specyfiki przedsi瑿iorc闚 z region闚 przygranicznych.PIW Interreg Polska - PIW Interreg dla Dolnego l零ka - Urz鉅 Komitetu Integracji Europejskiej - Wsp鏊ny Sekretariat Techniczny w O這mu鎍u
logo intereg

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia G鏎a
Tel. +48 (0) 75 7523293 (4)
Fax. +48 (0) 75 7523404
E-mail: karr@karr.pl marketing@karr.plflaga unii