Punkt Kontaktowy Pakiety informacyjne Imprezy Galerie Kontakt
Kraj:             

1.Rodzaj dzia豉lnoci
2. Nr EKD
3. S這wo kluczowe:
U篡tkownik: Has這:        

Dodaj ofert

Opis projektu

pliki\logo_aktywizacji.jpg

Umowa o dofinansowanie nr PL.3.22/3.3.01/12.03188/ERN-211
Projekt Aktywizacja polsko-czeskich kontakt闚 gospodarczych jest wsp馧finansowany ze rodk闚 Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz rodk闚 bud瞠tu pa雟twa za porednictwem Euroregionu Nysa.


Wnioskodawca:
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej G鏎ze

Partner Projektu:
Okresn hospod暟sk komora v Jablonci nad Nisou (Powiatowa Izba Gospodarcza w Jabloncu nad Nys)

Okres realizacji projektu:
01.07.2012 - 31.12.2012


Cel og鏊ny:
Wzmocnienie potencja逝 gospodarczego polsko-czeskiego pogranicza.

Cel bezporedni 1
Promocja regionalnych produkt闚 na oraz propagowanie lokalnego rzemios豉.

Cel bezporedni 2
Podniesienie konkurencyjnoci polskich i czeskich przedsi瑿iorstw poprzez wzajemn kooperacj oraz transfer wiedzy.

Grupy docelowe projektu:
- polskie i czeskie firmy z sektora MSP
- polscy i czescy rzemielnicy, drobni wytw鏎cy, artyci, instytucje propaguj鉍e gin鉍e zawody
- lokalne spo貫cze雟two polsko-czeskiego pogranicza

Dzia豉nia w ramach projektu:
- Organizacja 10. Wystawy Produkt闚 Regionalnych Wyprodukowano pod nie磬 w miesi鉍u wrzesie 2012. Jest to impreza jednodniowa. Uczestnikami b璠 polskie oraz czeskie podmioty. Elementem innowacyjnym wystawy b璠 prezentacje tzw. gin鉍ych zawod闚. Prezentowane b璠 rzemios豉 zar闚no polskie jak i czeskie. Zostanie przeprowadzony konkurs dla uczestnik闚 wystawy w dw鏂h kategoriach: Najciekawszy Produkt Karkonoski oraz Karkonoski Produkt Spo篡wczy. W wystawie przewiduje si udzia 45-ciu polskich i 15-stu czeskich uczestnik闚. Opraw muzyczn zapewni wyst瘼y polskich i czeskich nieprofesjonalnych zespo堯w.
- Kolejn nowoci wystawy b璠zie przeprowadzenie konkursu na projekt pami靖ki regionalnej Karkonoszy i G鏎 Izerskich. Konkurs b璠zie mia charakter otwarty tj. ka盥y zainteresowany b璠zie m鏬 w nim uczestniczy i zg這si w豉sny projekt. Wr璚zenie nagr鏚 nast雷i w dniu wystawy.

- Organizacja 19. Polsko- Niemiecko- Czeskiego Forum Kooperacji Firm - Gie責a Kooperacyjna w miesi鉍u listopad 2012. B璠zie to wydarzenie jednodniowe. Uczestnikami b璠 firmy polskie, czeskie oraz niemieckie. Udzia firm niemieckich jest uzasadniony ze wzgl璠u na lokalizacj firm polskich i czeskich w Euroregionie Nysa. Zar闚no firmy polskie jak czeskie opr鏂z wzajemnej wsp馧pracy gospodarczej potrzebuj promocji swoich produkt闚 i us逝g na rynku niemieckim. Niemcy s naturalnym partnerem handlowym dla polskich i czeskich podmiot闚 gospodarczych. Tak瞠 ich dowiadczenie gospodarcze, transfer wiedzy technologicznej s bardzo przydatne w dzia豉niach polskich i czeskich firm. Zaproszenie uczestnik闚 z Niemiec przyczyni si do stworzenia tzw. wartoci dodanej Gie責y Kooperacyjnej. Elementem innowacyjnym b璠 konsultacje on-line dla wszystkich uczestnik闚 Gie責y Kooperacyjnej. Ponadto tegoroczna tematyka Forum b璠zie obejmowa豉 nowe, do tej pory nie poruszane, zagadnienie tj. Technika dla kolei. W Gie責zie kooperacyjnej przewiduje si 章cznie udzia oko這 100 firm (w tym 45 firm polskich i 30 firm czeskich) oraz oko這 30 specjalnych goci. ㄨczna liczba os鏏 bior鉍ych udzia w Gie責zie Kooperacyjnej wyniesie oko這 150 os鏏. Jest to najwi瘯sze wydarzenie gospodarcze po polskiej stronie Euroregionu Nysa.
- Wydanie katalogu zawieraj鉍ego - opr鏂z danych teleadresowych - r闚nie profil dzia豉lnoci oraz 篡czenia kooperacyjne uczestnik闚 Gie責y Kooperacyjnej. Katalog b璠zie wydany w trzech wersjach j瞛ykowych : polskim, czeskim, niemieckim.
PIW Interreg Polska - PIW Interreg dla Dolnego l零ka - Urz鉅 Komitetu Integracji Europejskiej - Wsp鏊ny Sekretariat Techniczny w O這mu鎍u
logo intereg

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia G鏎a
Tel. +48 (0) 75 7523293 (4)
Fax. +48 (0) 75 7523404
E-mail: karr@karr.pl marketing@karr.plflaga unii