Punkt Kontaktowy Pakiety informacyjne Imprezy Galerie Kontakt
Kraj:             

1.Rodzaj dzia豉lnoci
2. Nr EKD
3. S這wo kluczowe:
U篡tkownik: Has這:        

Dodaj ofert

Opis projektu

pliki\logo_aktywizacji.jpg

Projekt "Zapomniane punkty widokowe" jest wsp馧finansowany ze rodk闚 Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz rodk闚 bud瞠tu pa雟twa za porednictwem Euroregionu Nysa

Wnioskodawca:
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej G鏎ze
Partner Projektu:
Karkonosze - Zwi頊ek Miast i Gmin
Okres realizacji projektu:
01.01.2014 - 31.10.2014


Cel og鏊ny:
Wsparcie rozwoju turystyki w obszarze polsko-czeskiego pogranicza poprzez rozw鎩 oferty turystycznej - o zapomniany produkt turystyczny - miejsca i punkty widokowe na obszarze polsko-czeskiego pogranicza.
Cel bezporedni:
-inwentaryzacja zapomnianych punkt闚 widokowych, ich opisanie i udost瘼nienie szerokiego gronu odbiorc闚 i podmiot闚 odpowiedzialnym za ich odtworzenie - opracowanie i dystrybucja dwuj瞛ycznej publikacji i nowej strony internetowej (stan aktualny, rys historyczny dost瘼no dla turysty, zdj璚ia, wirtualne panoramy, mapka, prawne uwarunkowania odtworzenia tych miejsc). Inwentaryzacja b璠zie stanowi punkt wyjcia do dalszych dzia豉 dla inwestor闚 i w豉cicieli punkt闚 widokowych, kt鏎zy b璠 zainteresowani odtworzeniem tych miejsc. Wi瘯szo tych punkt闚 jest oddalona od kurort闚 turystycznych i znajduje si na terenie biedniejszych gmin. Ich inwentaryzacja a w dalszej perspektywie odtworzenie mo瞠 sta si impulsem rozwoju tych gmin.
-Promocja miejsc i punkt闚 widokowych na terenie Republiki Czeskiej - w trakcie study tour oraz konferencji podsumowuj鉍ej projekt.

Grupy docelowe projektu:

Projekt skierowany jest do: w豉cicieli punkt闚 widokowych, nadlenictw, inwestor闚, gmin i mieszka鎍闚 polsko-czeskiego pogranicza, do punkt闚 informacji turystycznej, biur podr騜y, bibliotek, szk馧, uczelni, PTTK, przewodnik闚 i innych instytucji publicznych ukierunkowanych na rozw鎩 turystyki, turyst闚 po obu stronach granic. Realizacja projektu pozwoli beneficjentom ko鎍owym (czeskim i polskim) na:
-usystematyzowanie informacji o punktach widokowych polskiego obszaru Kotliny Jeleniog鏎skiej, Rudaw Janowickich, G鏎 Kaczawskich, G鏎 Izerskich,
-udost瘼nienie informacji dla inwestor闚, w豉cicieli punkt闚 widokowych zainteresowanych odtworzenie tych miejsc,
-u豉twienie w przekazaniu informacji o zapomnianym produkcie turystycznym - miejscach i punktach widokowych,
-promocj punkt闚 widokowych polsko-czeskiego pogranicza,
-poznanie atrakcji turystycznej s零iada - punkt闚 widokowych na terenie czeskiego obszaru Euroregionu Nysa.

Dzia豉nia w ramach projektu:

1.Inwentaryzacja punkt闚 widokowych na obszarze Kotliny Jeleniog鏎skiej, Rudaw Janowickich, G鏎 Kaczawskich i Izerskich (po wst瘼nych analizach planowane jest opisanie oko這 25 takich punkt闚) zawieraj鉍ej mi璠zy innymi aktualne opisy, rys historyczny, zdj璚ia, usytuowanie na mapie jak r闚nie uwarunkowania prawne jakie nale篡 spe軟i, aby odtworzy takie miejsca i opracowanie na jej podstawie dwuj瞛ycznej:
a.broszury informacyjnej
b.nowej strony internetowej
oraz ich dystrybucja wr鏚 gmin i nadlenictw polskiego obszaru Euroregionu Nysa, inwestor闚 do punkt闚 informacji turystycznej, biur podr騜y, bibliotek, szk馧, uczelni, PTTK, przewodnik闚 i innych instytucji ukierunkowanych na rozw鎩 turystyki na polsko-czeskim pograniczu.
2.Organizacja study tour, czyli ca這dniowego wyjazdu polskiego partnera wraz z przedstawicielami instytucji zainteresowanych odtworzeniem punkt闚 widokowych (m.in.: nadlenictwa, gminy, przewodnicy, inwestorzy) do miejsc i punkt闚 widokowych na terenie czeskiego pogranicza.
3.Organizacja konferencji podsumowuj鉍ej wyniki projektu.
4.Promocja projektu.PIW Interreg Polska - PIW Interreg dla Dolnego l零ka - Urz鉅 Komitetu Integracji Europejskiej - Wsp鏊ny Sekretariat Techniczny w O這mu鎍u
logo intereg

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia G鏎a
Tel. +48 (0) 75 7523293 (4)
Fax. +48 (0) 75 7523404
E-mail: karr@karr.pl marketing@karr.plflaga unii