Punkt Kontaktowy Pakiety informacyjne Imprezy Galerie Kontakt
Kraj:             

1.Rodzaj dzia豉lnoci
2. Nr EKD
3. S這wo kluczowe:
U篡tkownik: Has這:        

Dodaj ofert

Dzia豉lno gospodarcza w Polsce i Czechach 2014r.

http://www.czechy.karr.pl/pliki/cz4.pdfProjekt Wspieranie rozwoju regionalnych firm na czesko-polskim pograniczu CZ.3.22/2.1.00/12.03400 jest wsp馧finansowany ze rodk闚 Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przekraczamy Granice.

http://www.karr.pl/pliki/700.jpg

Zasady prowadzenia dzia豉lnoci gospodarczej,
prawo podatkowe i prawo pracy w Polsce i Czechach

Zasady prowadzenia dzia豉lnoci gospodarczej, prawo podatkowe i prawo pracy w Polsce i Czechach.


1.Mo磧iwoci prowadzenia dzia豉lnoci gospodarczej w Republice Czeskiej i w Polsce, aktualne przepisy prawa podatkowego w Republice Czeskiej i w Polsce, prawo pracy w Republice Czeskiej i w Polsce (pdf)

2.Dzia豉lno gospodarcza obcokrajowc闚 w Polsce (pdf)

3.Podatki i inne obci嘀enia publiczne w dzia豉lnoci gospodarczej w Polsce w 2014 roku (pdf)

4.Podstawowe informacje o instytucjach polskiego prawa pracy dla pracownik闚 zagranicznych z Republiki Czeskiej. Stan prawny: stycze 2014 r. (pdf)

5.Sk豉dki rozliczane przez Zak豉d Ubezpiecze Spo貫cznych w 2014 roku (pdf)

6.Monosti podnik嫕 v esk republice a Polsku, aktu嫮n da犦v legislativa v esk republice a v Polsku, pracovn pr嫛o v esk republice a Polsku (pdf)

7.Podnik嫕 cizinc v Polsku (pdf)

8.Dan a jin ve鷫jn pln髶 v podnik嫕 v Polsku v roce 2014 (pdf)

9.Z嫜ladn informace o instituc獳h polsk嶭o pracovn璫o pr嫛a pro zahrani鋝 zam鮀tnance z esk republiky. Legislativn stav: leden 2014 (pdf)

10.Pojistn vy鋈ov嫛an Spr嫛ou soci嫮n璫o zabezpe鋀n v roce 2014 (pdf)

Autorzy tekst闚: Janusz Turakiewicz, Ma貪orzata Marzena Pluci雟ka, Vake & Vakov Biuro Adwokackie
Redakcja i korekta: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
T逝maczenia: Karina Kurkova
Opracowanie graficzne, sk豉d komputerowy: KARR SA Jelenia G鏎a
Copyright by Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, 2014
Stan prawny na rok 2014

Nr ISBN 83-923495-8-X


Pomimo do這瞠nia przez autor闚 informatora wszelkiej starannoci, nie mo積a wykluczy wyst雷ienia niecis這ci w tekcie. Dlatego autorzy i wydawca nie ponosz odpowiedzialnoci za wykorzystanie wskaz闚ek zawartych w informatorze. W celu uzyskania wi嘀鉍ej informacji prosimy o bezporedni kontakt z autorem.
karr@karr.pl
www: www.karr.pl
www: www.czechy.karr.pl

Wszelkie prawa zastrze穎ne.

Ka盥a reprodukcja lub adaptacja ca這ci lub czci niniejszej publikacji niezale積ie od stosowanej techniki (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej itp.) wymaga pisemnej zgody Wydawcy.


Punkt Kontaktowy Polsko-Czeskiej Wsp馧pracy Gospodarczej przy KARR SA w Jeleniej G鏎ze wiadczy na rzecz przedsi瑿iorc闚 nast瘼uj鉍e us逝gi:
- pozyskuje i przekazuje informacje gospodarcze o regionie,
- pomaga w nawi頊ywaniu kontakt闚 handlowych, wsp馧pracy i kooperacji,
- poredniczy w przekazywaniu adres闚 przedsi瑿iorc闚 i instytucji oko這biznesowych,
- doradza przy zak豉daniu i prowadzeniu dzia豉lnoci gospodarczej w Polsce i w Czechach,
- udziela informacji o targach, wystawach organizowanych w obu krajach,
- organizuje gie責y kooperacyjne, seminaria, warsztaty, wystawy o tematyce biznesowej.


Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. 1 Maja 27
58-500 Jelenia G鏎a
tel. 075/75-27-515, 522
fax: 075/75-27-505
e-mail:PIW Interreg Polska - PIW Interreg dla Dolnego l零ka - Urz鉅 Komitetu Integracji Europejskiej - Wsp鏊ny Sekretariat Techniczny w O這mu鎍u
logo intereg

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia G鏎a
Tel. +48 (0) 75 7523293 (4)
Fax. +48 (0) 75 7523404
E-mail: karr@karr.pl marketing@karr.plflaga unii