Punkt Kontaktowy Pakiety informacyjne Imprezy Galerie Kontakt
Kraj:             

1.Rodzaj dzia豉lnoci
2. Nr EKD
3. S這wo kluczowe:
U篡tkownik: Has這:        

Dodaj ofert

Style Bohemia

OFERTA SP茛KI STYLE BOHEMIA S.R.O.

OFERTA SP茛KI STYLE BOHEMIA S.R.O. DLA OHK JABLONEC N.N.
Czym jest Style Bohemia, s.r.o.?
Nasza sp馧ka Style Bohemia s. r. o. z miejscowoci Z嫳ada pod Jabloncem nad Nisou rozpocz窸a swoj dzia豉lno w 1994 roku produkuj鉍 oryginalne dekoracyjne zestawy sto這we i zestawy do napoj闚 oraz przedmioty reklamowe ze szk豉 produkty charakteryzuj si wysok jakoci wytworzenia oraz pomys這wym wzornictwem.
Destylaty
Sp馧ka Style Bohemia, s.r.o wykorzystuj鉍 popyt na dobrze przygotowane prezentowe destylaty owocowe wysokiej jakoci, rozpocz窸a produkcj tych wymienitych napoj闚 alkoholowych z owoc闚 Czeskiego Raju w 2005 roku we w豉snym zakresie. Destylaty produkujemy przy wykorzystaniu najnowoczeniejszych technologii fermentacji i destylacji na urz鉅zeniach niemieckiej firmy Arnold Holstein, co daje gwarancj zachowania maksimum w豉ciwoci aromatycznych i smakowych dobrych dojrza造ch owoc闚. Dzi瘯i ni窺zej, 42% zawartoci alkoholu i delikatnemu smakowi nasze destylaty s napojem b璠鉍ym prawdziwym delikatesem dla znawc闚.
Specjalnoci regionu
Produkcja napoj闚 alkoholowych w regionie uroczych widok闚 na G鏎y Izerskie, Karkonosze i Czeski Raj nie mo瞠 obej si bez wykorzystania lokalnych tradycji. A wi璚 dla sp馧ki Style Bohemia s.r.o., jedynego lokalnego producenta destylat闚 i napoj闚 alkoholowych, nie by這 nic bardziej naturalnego ni przy pomocy znawc闚 nauk Kittela (cudowny uzdrowiciel z XVIII wieku, znany r闚nie w Polsce) wyprodukowanie Likieru Kittela (Kittel驠 lik廨) i Miodu pitnego Kittela (Kittelova medovina). Owoce z Czeskiego Raju oraz mi鏚, zio豉 i przyprawy z Przedg鏎za Izerskiego stanowi naturaln podstaw tych zupe軟ie nowych a jednoczenie tradycyjnych trunk闚. Fenomen izerskiego Fausta jest ju tylko mile widzian marketingow kropk na i.
Wspieranie turystyki
Sp馧ka Style Bohemia s.r.o. podj窸a decyzj o wejciu w nisz rynkow w zakresie wysokiej jakoci, gustownych i mile widzianych suwenir闚. Przyk豉dowo, sp馧ka oferuje podmiotom turystycznym, kt鏎e maj wiadomo znaczenia oferty dobrej jakoci suwenir闚 dla rozwoju turystyki i dla powt鏎nego przyjazdu turyst闚 do regionu, orodk闚 sportowych, obiekt闚 noclegowych itd., nowo po章czenie pami靖ki zdj璚iowej z odwiedzonego miejsca z bardzo cz瘰tym prezentem przywo穎nym z podr騜y - regionalnym napojem alkoholowym. Chodzi o produkcj opakowa i innych drobnych suwenir闚 patrz np. Hrad醀ny i Jet駤 (m.in. wykorzystywane przez Urz鉅 Krajski Liberec, Magistrat Miasta Sto貫cznego Praga). Kolejnym przedsi瞝zi璚iem jest program na rzecz wspierania rozwoju turystyki poprzez wspieranie produkcji i tworzenie sieci punkt闚 sprzeda篡 regionalnych suwenir闚 i wyrob闚.
W czasie wakacji organizujemy wiele imprez w celu promocji Czeskiego liwkobrania. Jest to program na rzecz wspierania czeskiego sadownictwa i przetw鏎stwa czeskich owoc闚. Impreza podzielona jest na wakacyjn turystyczn cz organizowan w Czeskim Raju oraz samo Czeskie liwkobranie, kt鏎e odb璠zie si w sobot 15 wrzenia w kompleksie astn zem na terenie Czeskiego Raju, maj鉍e przede wszystkim charakter czeskiego ludowego wi皻a. W ramach imprezy prezentowany b璠zie r闚nie fachowy program na wysokim poziomie, zapewniany przez naszych partner闚.
Zdobyte nagrody:
Sp馧ka Style Bohemia s.r.o. zdoby豉 w 2006 roku za sw鎩 produkt Dobr slivovice (Dobra liwowica) w opakowaniu Displej Jet駤 nagrod Nejlep vrobek Libereck嶭o kraje v roce 2006 (Najlepszy produkt Kraju Libereckiego 2006 roku) a w 2007 roku w konkursie organizowanym przez Design centrum Republiki Czeskiej nagrod za design swoich wyrob闚 Hv鮓da 3D reklamy.
Oferta:
Wszystkim podmiotom, do kt鏎ych si zwracamy za porednictwem Powiatowej Izby Gospodarczej w Jabloncu nad Nisou we wsp馧pracy z polskim partnerem, pragniemy zaproponowa wsp馧prac i z這篡 nast瘼uj鉍 ofert:

1) Regionalne wyroby i suweniry Czeskiego Raju:
Wiadomo, 瞠 najlepsz promocj regionu s w豉ciwe wyroby i suweniry regionalne. To promocja, na kt鏎ej mo積a r闚nie zarobi.
Przedmioty upominkowe i suweniry Czeskiego Raju z aktualnej produkcji mog s逝篡 nie tylko jako konkretna oferta, istnieje bowiem r闚nie mo磧iwo uzupe軟iania wzor闚 wg 篡czenia. Wzory przygotowane w ofercie w formie elektronicznej na stronach
www.kitteluv-kraj.cz mo積a powi瘯szy):

Destylaty Czeskiego Raju aktualne produkty


0.7 l 0,5 l budzik 0,7 l piersi闚ka 0,1/0,2l
273 CZK189 CZK 305 CZK 56/87 CZK


Ok豉dki du瞠 i ma貫 aktualna produkcja. W razie zainteresowania, mo積a w podobny spos鏏 zaprezentowa zamek Troski lub inne ciekawe atrakcje turystyczne, r闚nie pensjonaty itd.

Hrad醀ny 0,5 l Jet駤 0,5 l Ok豉dka ma豉 z inf. o miejscu 0,1 l
236 CZK 236CZK 65 CZK

Likier Kittela (Kittel驠 lik廨) oraz Mi鏚 pitny Kittela (Kittelova medovina) aktualna produkcja

Kittel驠 lik廨 i Kittelova medovina to wysokiej jakoci produkty regionalne z Ziemi eleznobrodzkiej pogranicza Czeskiej Raju i G鏎 Izerskich, ziemi o pi瘯nej przyrodzie i przepi瘯nych widokach.
Podstaw obu specjalnych trunk闚 stanowi mi鏚, zio豉 i przyprawy z Czeskiego Raju.

Elementem oryginalnoci tych korzystnych dla zdrowia napoj闚 jest r闚nie oryginalne opakowanie w butelkach w kszta販ie plastra miodu, co umo磧iwia r闚nie zabawne uk豉danie butelek...

0,5 l =148 CZK

2. Budowanie sieci punkt闚 sprzeda篡 suwenir闚 Czeskiego Raju:
SUWENIRY oraz wyroby regionalne to najbardziej efektywne rodki promocji.
Najwi瘯szym hamulcem rozwoju produkcji wyrob闚 lokalnych i regionalnych jest brak punkt闚 ich sprzeda篡 a ju fakt istnienia widocznie oznakowanych miejsc sprzeda篡 stanowi bodziec do zainteresowania ich produkcj. Produkty i suweniry regionalne s naprawd doskona造mi rodkami promocji, poniewa maj dzia豉nie d逝gookresowe (maj d逝窺zy okres 篡cia, ani瞠li klasyczne materia造 promocyjne) i cz瘰to s逝蕨 r闚nie jako zaproszenie dobre suweniry s jedynymi materia豉mi promocyjnymi, na kt鏎ych mo積a jeszcze zarobi.
Naszym celem jest wspieranie produkcji i sprzeda篡 regionalnych wyrob闚 i suwenir闚. Jednoczenie wa積e jest stworzenie bardzo dobrze oznakowanej sieci punkt闚 sprzeda篡 w miejscach licznie odwiedzanych przez turyst闚, co stworzy mo磧iwo do lepszego oferowania i sprzeda篡 regionalnych wyrob闚.
Pragniemy wraz z nasz ofert zwr鏂i si do Pa雟twa z prob o wsp馧prac by znale wsp鏊nie punkty sprzeda篡, kt鏎e b璠 oznakowane chor鉚iewkami SUVEN嵬Y ESK R穗 i stopniowo wyposa篡 je w typowe witryny sprzeda穎we. W podobny spos鏏 jestemy otwarci na wsp馧prac w tworzeniu sieci punkt闚 sprzeda篡 suwenir闚 tak瞠 po stronie polskiej.

Oznaczenie punkt闚 sprzeda篡 wyrob闚 i suwenir闚 regionalnych


3) Udzia w esk幦 vestkobran (Czeskie liwkobranie):
Czeskie liwkobranie (Cz) to towarzysko-rozrywkowa impreza przeznaczona dla szerokiego grona odbiorc闚 z fachowym programem, kt鏎ej ranga b璠zie z roku na rok coraz wi瘯sza. Autorem i g堯wnym koordynatorem imprezy pn. Czeskie liwkobranie jest Style Bohemia, spol.s r.o., za partnerami s Kraj Liberecki, Miasto Liberec, Ministerstwo Rolnictwa, Czeska Unia Sadownik闚 (esk ovocn暟sk unie), Unia Destylator闚 (Unie destilat廨) i in.
Czeskie liwkobranie w tym roku odb璠zie si jako edycja zerowa i b璠zie podzielone do dw鏂h czci:
Wakacyjne Cz, kt鏎e odb璠zie si w Czeskim Raju, czyli znanym regionie sadowniczym Czech, i b璠zie przede wszystkim przeznaczone dla turyst闚 jako atrakcja turystyczna oraz zaproszenie na drug cz Czeskiego liwkobrania, kt鏎a odb璠zie si w Libercu.
Czeskie liwkobranie, odb璠zie si w dniu 15. 9. 2007 roku w kompleksie astn zem w Czeskim Raju.
B璠zie to wystawa i sprzeda czeskich owoc闚 oraz r騜nego rodzaju czeskich produkt闚 owocopochodnych od ciast, knedli z owocami, przez d瞠my, marmolady i powid豉, soki i nektary po czeskie destylaty owocowe. Program obejmuje r闚nie konkursy na domowe przepisy, degustacje i sprzeda domowych smako造k闚 z owoc闚, wsp馧zawodnictwa, degustacje i sprzeda wyrob闚 mniejszych regionalnych producent闚 (piekarni, przetw鏎ni sok闚, destylarni...), konkurs przygotowania wyrob闚 owocowych soki, kompoty, d瞠my, destylaty...., pr鏏 o ustanowienie rekordu wiata w iloci zjedzonych knedli ze liwkami, mistrzostwa Czech o najwi瘯szego zjadacza knedli ze liwkami i wiele innych owocowych atrakcji ludowych..., mistrzostwa Czech w liwkowym sumo, konkurs muzyk闚 i zespo堯w o najlepsze wykonanie czeskich owocowych piosenek i inne atrakcje.
Z przyjemnoci b璠ziemy goci r闚nie polskich wystawc闚 i turyst闚 

www.stylebohemia.cz www.svestkobrani.cz

Osoba kontaktowa: Ing. Jan Verl +420 608 968234 verl@zasada207.cz

Wierzymy, 瞠 oferta Pa雟twa zainteresowa豉. Po przeczytaniu oferty Style Bohemia, s.r.o., prosz o wype軟ienie nast瘼uj鉍ego formularza zwrotnego i przes豉nie na nasz adres elektroniczny lub poczt.
Imi i nazwisko adres e-mail
Adres korespondencyjny ..
Jestemy zainteresowani wsp馧prac z Style Bohemia s.r.o.

Rodzaj prowadzonej dzia豉lnoci:
Sprzeda hurtowa sie sprzeda篡 detalicznej sklep pensjonat lub hotel inne
PIW Interreg Polska - PIW Interreg dla Dolnego l零ka - Urz鉅 Komitetu Integracji Europejskiej - Wsp鏊ny Sekretariat Techniczny w O這mu鎍u
logo intereg

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia G鏎a
Tel. +48 (0) 75 7523293 (4)
Fax. +48 (0) 75 7523404
E-mail: karr@karr.pl marketing@karr.plflaga unii